Endüstriyel Dijital Dönüşüm Sistemleri

Üretimlerinde çoğunlukla ithalata dayanan gelişmekte olan ülkeler üretkenlik, verimlilik ve kalitelerini artırmak için endüstriyel üretimlerini daha da profesyonelleştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Üretim süreçlerine bilgi teknolojilerin dahil edilmesi de üretim gücünü hızlandırıp artırabilir, akıllı üretim süreçleriyle, akıllı ürünler ve uzaktan müdahale edilebilir sistemler, üretim süreçlerine yüksek seviyede esneklik sağlayabilmektedir. Aynı zamanda müşterilerin sisteme entegre edilmesine imkan vererek, müşteri istekleri doğrultusunda düşük maliyetlerle özelleştirilebilen ürünler üretilebilecektir. Artık Nesnelerin İnterneti, yani cihazların başka cihazlarla iletişim kurarak hayatı kolaylaştırmasından söz edilmektedir. Nesneler arasındaki etkileşimin ürettiği veriler, endüstriyel süreçleri çok daha kontrollü şekilde yürütebilmeyi, daha detaylı analizler yapabilmeyi, çok daha dinamik ve etkin kararlar alabilmeyi sağlamaktadır. “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” olarak da adlandırılan bu yapı sayesinde akıllı fabrikalar daha da akıllı hale gelecek. Böylece pek çok farklı ve karmaşık yapıda ürün daha kısa sürede ve optimum kalitede üretilebilecektir. Cihazlar birbirine bağlandığında, oluşturulan veriler, yüksek hızlı internet desteğiyle hızla aktarılıyor ve ortaya çıkan verilerden alınan sonuçlara bakarak daha hızlı ve en etkili kararların alınabilmesi sağlanabilmektedir. Alınan bu kararlar, hem iş başındaki personele hem işi takip eden yöneticiye hem de bütün cihazlara aktarılarak, senkronize bir  şekilde çalışabilmektedir. Kısaca dijitalleşme sadece sahadaki verilerin dijital ortamlara aktarılmasıyla değil yönetimsel olarak bu verilerin kullanılabilmesini sağlamaktır.
 
Nesnelerin İnterneti ile birlikte çok geniş bir iletişim ağı yaratan ve böylece gerçek ve sanal dünyalar arasındaki sınırı kaldırmaya yönelen Haberleşme Sistemleri, Endüstri 4.0’ın temelindeki güçlerden birini oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleri, sistemlerin çeşitli arayüzler üzerinden farklı ağlara bağlanıp farklı servislerle iletişim kurmasını esas almaktadır. Endüstriyel ortamlarda çalışan tüm cihazların haberleşmesi ancak iyi tasarlanmış ve konfigüre edilmiş sağlıklı bir ağ içerisinde mümkündür. Gelişen kablolu ve kablosuz iletişim teknolojileriyle artık her türlü platformda haberleşme yapılabildiği gibi geliştirilen açık kaynak kodlu yazılımlar ve standartlar ile hem lokalde hem de geniş alan ağları içerisinde daha kolay, güvenli ve yönetilebilir bir iletişim sağlanabilmektedir. Endüstriyel Tanımlama sistemleri de endüstriyel haberleşme sistemlerinin bir parçası olarak temelinde dijitalleştirme olan Endüstri 4.0 ve IoT sistemlerinin ana bileşenlerinden biridir. RFID sistemleri olarak da bilinen tanımlama sistemleri organizasyonları yeni nesil iletişim teknolojileriyle dijitalleştirerek daha verimli ve etkin sistemlere dönüştürmektedir.
 
MCS Factory Digitalizaiton olarak uçtan uca endüstriyel tesisleri dijitalleştirme operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bunun için tesisinizde bulunan her türlü makine, hat veya üretim parkurundaki cihazı önce dijitalizasyonunu aynı ağ altyapısı içerisinde dahil olmasını sağlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz uygulamalar ile tanımlama sistemlerini bütünleştirerek izlenebilir ve takip edilebilir bir sistem haline dönüştürüyoruz. Bu dijital dönüşümü otomasyonun en alt katmanındaki veriden kurumsal kaynak planlama verisine kadar dikey anlamda bütünleştiriyoruz.