Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Endüstri 4.0 için temelinde otomasyon sistemi ve yazılımlar bulunan entegre bir mühendislik, haberleşme ve yönetim sisteminden bahsetmek gerekir. Endüstriyel tesislerdeki operasyon ve süreçlerin akışını sağlayan makine ve cihazların bütünleşik bir yapıda olduğu verilerin gerçek zamanlı olarak sağlandığı bir otomasyon sisteminin varlığı ve bu sistemi yöneten sekron bir şekilde kontrol edebilen bir yönetim yazılımı dijitalleşme konseptinin olmazsa olmazıdır. Müşteri isteklerinin daha belirgin olduğu günümüzde artan rekabet ve teknoloji, üreticilere ürünlerini pazara daha seri ulaştırması, kişiye özel daha esnek üretim yapabilmesini, daha az maliyette verimli bir üretim yapabilmeyi kaynak kullanımını ve enerji tüketimini kontrol edebilmeyi gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak otomasyon ve yazılım sistemlerinin bu gelişmiş esnekliğe sahip olması beklenmektedir. Akıllı Fabrikalarda otomasyon süreçleri, cihazların ve makinelerin birbirleriyle haberleşerek üretim işlemlerini kendi içlerinde belirleyip düzenlemeleri anlamına gelmektedir. Örneğin, üretimin herhangi bir aşamasında kaynak sıkıntısı olması durumunda, gerekli kaynak siparişi otomatik olarak verilip, oluşan arızalar anında ve yerinde tespit edilip giderilebilmekte, sistem tam kapasiteyle ve sorunsuz çalıştırılabilmektedir.